• Grootste aanbod van Nederland !
  • Textiel zelf bedrukken.
  • Strijkletters of stickers.
  • Met naam maakt het persoonlijk.

Regels voor nummers op sportkleding

rugnummers_teamnummers_strijkletters 

 

Rugnummers en alle soorten cijfers voor op broeken, jassen, tassen of zelfs schoenen. Personaliseren is zo eenvoudig ! Keuze uit alle kleuren flex , flock , glitters, en zelfs reflecterende materialen.

Weet jij de richtlijnen van rugnummers?
Wij hebben ze even voor je op een rij gezet:

Voetbal
Het dragen van rugnummers is verplicht voor eerste elftallen die uitkomen in het seniorenvoetbal mannen en het seniorenvoetbal vrouwen. In poules waar eerste elftallen zijn ingedeeld bij reserve-elftallen, geldt deze verplichting niet. Maakt een elftal gebruik van rugnummers, dan moeten deze rugnummers van de spelers overeenstemmen met de nummers op het wedstrijdformulier. Een rugnummer bestaat uit maximaal twee Arabische cijfers. De rugnummers moet ten minste twintig centimeter hoog zijn en voldoende contrast vormen ten opzichte van de wedstrijdkleding. Eventuele andere uitingen op de rugzijde van het shirt mogen de leesbaarheid van het rugnummer niet beïnvloeden. De rugnummers van de spelers van een elftal die aan een wedstrijd deelnemen of gaan deelnemen, moeten te allen tijde van elkaar verschillend zijn.
 

Volleybal:
De shirts van de spelers moeten genummerd zijn van 1 tot en met 20. 
Het nummer aan de borstzijde moet op het shirt zijn aangebracht. Het nummer op de rugzijde moet in het midden zijn aangebracht. De kleur en de helderheid van de nummers moeten contrasteren met de kleur en helderheid van de shirts.
 De hoogte van de borstnummers moet ten minste 15cm zijn, die van de rugnummers ten minste 20cm. De breedte van het lint, waarvan de nummers zijn gemaakt, moet ten minste 1cm zijn. Commentaar:  Er mag in een vereniging worden doorgenummerd om te voorkomen dat in één team twee spelers hetzelfde nummer hebben. Het is niet toegestaan hoger te nummeren dan 999.  Bij de registratie van spelers in het DWF moeten de shirtnummers worden genoteerd, zoals de spelers die (zullen) dragen. Dit is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder en de coach. Wordt bij controle van de opstelling in het veld vastgesteld dat spelers een ander shirtnummer hebben, dan moet de opstelling die op het opstellingsbriefje is genoteerd als doorslaggevend worden beschouwd. De registratie is bindend.
 In de Topdivisie moet de aanvoerder moet onder zijn borstnummer een bandje van 8cm bij 2cm hebben.  Het is verboden kleding zonder de voorgeschreven nummers of met een van de andere spelers afwijkende kleur te dragen (uitgezonderd de Libero’s).
Commentaar: Het is voor de scheidsrechters en de tegenpartij erg onaangenaam wanneer spelers geen rug- en borstnummers hebben. In zo'n situatie moet dus worden geprobeerd hierin provisorisch te voorzien. Lukt dit niet dan moet de scheidsrechter (onder vermelding hiervan in het DWF) betrokkene(n) wel laten spelen. Heeft echter het gehele team geen rug- en borstnummers, dan moet dat team worden gesommeerd - op straffe van in gebreke te worden gesteld – kleding mét nummers te dragen

Korfbal:
Hier gelden  de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 38 lid 2 en artikel 44 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van het clubkostuum van ploegen. Voor de veldkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die uitkomen in de ere- en reserve ereklasse en de hoofdklasse senioren voor gemengde ploegen. Voor de zaalkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die uitkomen in de klassen waar met een schotklok gespeeld wordt.

a. Alle spelers van een ploeg die uitkomt in wedstrijden in de hierboven genoemde klassen dienen op de rugzijde van het wedstrijdshirt een uniek en duidelijk zichtbaar nummer te dragen van gelijke afmeting en kleur. Daarnaast is het in de Korfbal League en in de ereklasse verplicht datzelfde nummer duidelijk zichtbaar en tenminste tien centimeter hoog te dragen op de voorkant van het shirt of op de voorkant van de broek/rok.
b. Het rugnummer van een speler dient tijdens alle wedstrijden in de Korfbal League en ereklasse in een competitie hetzelfde te zijn.
c. De onder a en b genoemde verplichting is eveneens van kracht als de ploeg op grond van het bepaalde in artikel 38 lid 3 en 4 van het reglement van wedstrijden reserveshirts draagt.
d. Ploegen die op basis van lid a van dit artikel niet verplicht zijn om rugnummers te gebruiken is het toegestaan om met rugnummers te spelen mits voldaan wordt aan het gestelde in lid a van dit artikel.

De verenigingen uitkomende in de Korfbal League en ereklasse doen binnen een week nadat een daartoe strekkend verzoek van het bondsbureau is ontvangen opgave aan het Bondsbestuur van de rugnummers die door de spelers en de vervangende spelers van de betreffende ploegen in de desbetreffende competitie gedragen zullen worden.

Hockey:
Kleding en uitrusting van spelers De KNHB heeft voor bondswedstrijden de bepalingen voor het tenue van wedstrijddeelnemers, persoonlijke uitrusting en reclame vastgelegd in het bondsreglement.
Veldspelers van een team moeten een uniform tenue dragen. KNHB: in bondswedstrijden is spelen in het standaardtenue van de vereniging verplicht, maar als verwarring is te verwachten, dienen de spelers van het bezoekende team hun tenue aan te passen. KNHB: spelers uitkomende in wedstrijden in de standaardklassen, de interdistrictcompetities en de hoogste competitieklassen A/B-jeugd, dienen een duidelijk rugnummer te dragen. In een team mag niet tweemaal hetzelfde rugnummer worden gebruikt.

Handbal:

Wedstrijdkleding
1. Een vereniging, die aan de competities wil deelnemen, is verplicht uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende leden vast te stellen en deze ter goedkeuring aan het Bondsbestuur voor te leggen.
2. De beschrijving van eenmaal goedgekeurde uniforme wedstrijdkleding wordt in het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium bekend gemaakt. Verenigingen zijn verplicht haar spelende leden in deze uniforme wedstrijdkleding uit te laten komen.
3. a. Een vereniging, die de kleur van de uniforme wedstrijdkleding wenst te veranderen, moet daarvoor goedkeuring aanvragen. b. Van iedere goedgekeurde wijziging wordt mededeling gedaan in het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium.
4. a. Het Bondsbestuur is bevoegd voor aangewezen categorieën toe te staan dat, in afwijking op de spelregels, alleen het dragen van rugnummers verplicht is.
b. Indien een team gebruik maakt van rugnummers, dienen de rugnummers van de spelers overeen te stemmen met de nummers op het (digitale) wedstrijdformulier.

----------------------------------------

Een rugnummer is een nummer dat op de rug van een shirt, T-shirt of hemd staat.

Rugnummers worden gebruikt in de sport. Vooral in teamsporten worden ze gebruikt, maar ook bij de individuele sporten. Denk hierbij aan triatlon, wielrennen of mountainbiken. In de teamsporten wordt het onder andere gebruikt bij voetbal, volleybal, korfbal, basketbal, handbal, rugby, honkbal, American football en hockey.

Rugnummers dienen ter identificatie van de individuele sporters. In eerste instantie was het nummer bij voetbal gekoppeld aan een positie op het veld. Op het WK voetbal 1954 in Zwitserland werd in het reglement vastgelegd dat iedere speler tijdens dit toernooi met een vast rugnummer moest spelen. Het zou nog jaren duren voordat vaste rugnummers ook in het clubvoetbal werden ingevoerd

Rugnummer - teamnummer - broeknummer -  tasnummer - borstnummer - voetbalnummer - nummer met naam - sportnummer - spelersnummer